Dokument som kan laddas ner. Meritsun säkerhetsföreskrifter på Svenska. CE-certifikat, godkänt EMC test samt informationsbroschyr om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) från Elsäkerhetsverket.

MeritSun säkerhetsföreskrifter.pdf
Lifepo4 CE.pdf
Lifepo4 -EMC.pdf
broschyr_emc.pdf